Västsvenska GLC (Göteborgs Lastbilcentral) invigde på torsdagen den 20 april Sveriges kraftigaste och största laddstation för elektrifierade lastbilar. Stationen har 15 laddplatser där samtliga har kraft för snabbladdning. Det var Karin Pleijel (MP), kommunalråd för miljö-, klimat- och stadsmiljöfrågor inklusive trafik för Göteborgs Stad som invigde. I stället för en traditionell ”bandklippning” kopplade Karin Pleijel och Martin Salenius VD på GLC symboliskt ihop två orangea laddkablar.

”Fler laddstationer för tunga fordon är positivt och viktigt för att Göteborgs näringsliv ska vara en del av lösningen i att nå Göteborgs tuffa klimatmål: ett klimatavtryck nära noll till 2030. Vi behöver en snabb och omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur för omställningen till tunga elfordon”, säger Karin Pleijel (MP).”

Lösningen är skapad för att hantera totalt 1500 ampere och 1 megawatt. För att sätta siffrorna i perspektiv kan nämnas att en standardvilla klarar sig på 16 ampere för att kunna driva alla hushållsmaskiner, tvättmaskiner, uppvärmning och så vidare. GLCs laddstation kan försörja 100 villor. Laddstationen är en viktig milstolpe för GLC.

”Vi är mycket glada över att kunna underlätta för våra delägare att välja mer hållbara transportlösningar. Laddstationen är en milstolpe för oss och en pusselbit i det paradigmskifte som sker inom transportsektorn. Vi ska reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Det nationella målet för transportsektorn är 2030. Vi har även som målbild att vara klimatneutral 2035. Det nationella målet här är 2045”, -säger, Martin Salenius VD GLC.

Laddstationen är strategiskt placerad på GLC.

”Placeringen av stationen är noga genomtänkt och möter våra delägares och chaufförers behov av tillgänglighet och planering. Betalning sker via vår app eller vanligt tankkort. Stationen är till för GLCs delägare och chaufförer samt även till viss del våra samarbetspartners. Den intelligenta effektfördelningen balanserar effekten dynamiskt för att möta laddningsbehov både över natten och dagtid” kommenterar Bengt Johansson senior advisor och projektledare på GLC.