Nordens modernaste logistikcenter

Thermo & Distribution

Vi utför förstklassiga kyl- och frystransporter av livsmedel. Dessutom erbjuder vi hantering, omlastning och sortering på norra Europas mest miljövänliga terminal med hög kapacitet och kvalitet. Andra tjänster vi erbjuder är plockning, packning och planering. Lagerplats och terminalhantering erbjuds även för icke tempererade produkter.

Om du som kund önskar långtidschartra bilar från oss kan du självklart få bilarna profilerade i er företagsprofil. Idag erbjuder vi den tjänsten till bland annat Martin & Servera och Dagab.

Anläggning & Renhållning

Anläggning och renhållning är vårt äldsta affärsområde, vi har funnits sedan 1935. Inom anläggning möter vi alla former av entreprenader.

  • Våra bilar kör allt från grus och makadam till schaktmassor.
  • Med våra kranbilar lyfter vi rör, bodar och allt annat som kräver en kran.
  • Med våra asfaltsbilar kör vi asfalt för alla stora entreprenörer.
  • Vi erbjuder återvinningslogistik.
  • Vi erbjuder förmedling av anläggningsmaskiner, med eller utan förare. Vi förmedlar också anläggningsarbetare.
  • Våra tung- och specialtransporter sköter vi under varumärket Tarton.
  • Vi erbjuder vinterväghållning.
  • Vi förmedlar deponier och har en egen deponi i Gunnilse.

Flytt

Vi erbjuder ett komplett utbud av flyttjänster och lagerservice till företag, myndigheter och privatpersoner. Vi flyttar bohag, kontor och industrier nationellt och internationellt. Även 3PL, lager, magasinstjänster, lastmile, splitpoint service och tunggodshantering. Vi är en auktoriserad medlem av SMF, Sveriges Möbeltransportörers Förbund.

Drivmedel

Tanka smarta drivmedel vid våra egna tankstationer för tunga fordon (TRB) i västra Sverige och upptäckt fördelarna med att vara ansluten till vårt nät. Enskilda åkerier, privata företag med egna bilar samt kommunala och statliga organisationer tankar årligen ca 25 miljoner liter hos oss. GLC äger 18 av TRB:s drygt 100 tankstationer.

 

Vision

Med den goda affären i fokus skapar vi en bättre värld.

GLC på väg mot framtiden!