Bränslen

DIESEL

DieselMix är ett samlingsnamn som TRB använder för att beskriva dieselprodukter bestående av bland annat HVO som inblandning i vanlig diesel. Den 1 juli 2018 infördes så kallad reduktionsplikt i Sverige vilket innebär att oljebolagen måste blanda i förnybara produkter i all diesel och bensin som säljs på svensk marknad. De förnybara produkter som i dagsläget används som inblandning är RME (rapsmetylester) och HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) för diesel och främst etanol i bensinen.

Vi valt att saluföra reduktionspliktsdiesel inom TRB-nätet under samlingsnamnet “DieselMix”

RME100

RME100 är ett förnybart dieseldrivmedel, som använt sedan ett flertal år inom transportbranschen. RME100 är ett drivmedel som under rätt förutsättningar och godkännande kan användas i dieselmotorer. RME100 skiljer sig från vanlig diesel bland annat avseende bättre klimatvärden, högre densitet, mer temperaturkänsligt samt aggressivt mot vissa material. Namnet RME står för RapsMetylEster och tillverkas genom att rapsfrön krossas för att få fram biologisk råolja. Denna processas vidare och genom tillsats av mindre andel metanol produceras RME.

ADBLUE

AdBlue är ett additiv som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning (SCR). AdBlue omvandlar skadliga kväveoxider till ofarligt kväve och vattenånga.

AdBlue tankas i separat behållare på fordonet. Endast fordon med AdBlue ska/kan tanka AdBlue.

HVO100

HVO100 är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan bidra till betydande minskning av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel. HVO är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning. HVO100 ligger utanför den lagstadgade reduktionsplikten.

 

HVO

HVO är en fysisk produkt som består av ca 97% HVO (förnybar råvara) och resterande 3% är fossil råvara. Detta gör att HVO som produkt innefattas i reduktionsplikten. När det kommer till CO2-utsläpp beror det på vilken förnybar råvara som används vid tillverkningen och hur bolagen allokerar dessa råvaror, men är generellt god.

 

KONTAKTA OSS

Zsuzsanna Siki

Zsuzsanna Siki

Administration

031-727 30 50
drivmedel@glc.se

Pernilla Sjögren

Pernilla Sjögren

Teamledare

031-727 30 50
drivmedel@glc.se

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.