Bränslen

DIESEL

DieselMix är ett samlingsnamn som TRB använder för att beskriva dieselprodukter bestående av bland annat HVO som inblandning i vanlig diesel. Den 1 juli 2018 infördes så kallad reduktionsplikt i Sverige vilket innebär att oljebolagen måste blanda i förnybara produkter i all diesel och bensin som säljs på svensk marknad. De förnybara produkter som i dagsläget används som inblandning är RME (rapsmetylester) och HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) för diesel och främst etanol i bensinen.

Vi valt att saluföra reduktionspliktsdiesel inom TRB-nätet under samlingsnamnet “DieselMix”

RME100

RME100 är ett förnybart dieseldrivmedel, som använt sedan ett flertal år inom transportbranschen. RME100 är ett drivmedel som under rätt förutsättningar och godkännande kan användas i dieselmotorer. RME100 skiljer sig från vanlig diesel bland annat avseende bättre klimatvärden, högre densitet, mer temperaturkänsligt samt aggressivt mot vissa material. Namnet RME står för RapsMetylEster och tillverkas genom att rapsfrön krossas för att få fram biologisk råolja. Denna processas vidare och genom tillsats av mindre andel metanol produceras RME.

ED95

ED95 är ett drivmedel som främst är framtaget för lastbil och buss.
Miljö- och klimatprestanda för ED95 är beroende av vilken råvara som används vid tillverkning av etanol.
I TRB-stationsnät säljs enbart ED95 med mycket goda egenskaper som ger 70-95% sänkning av fossilt CO2-utsläpp jämfört med europadiesel/standardvärde inom EU.

ED95 kan endast användas i anpassade fordon. Idag erbjuder Scania fordon för Ed95 drift.

ADBLUE

AdBlue är ett additiv som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning (SCR). AdBlue omvandlar skadliga kväveoxider till ofarligt kväve och vattenånga.

AdBlue tankas i separat behållare på fordonet. Endast fordon med AdBlue ska/kan tanka AdBlue.

KONTAKTA OSS

Joanna Hjort

Joanna Hjort

Administration

031-727 30 50
drivmedel@glc.se

Pernilla Sjögren

Pernilla Sjögren

Teamledare

031-727 30 50
drivmedel@glc.se

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.