Ekonomisk information

Utdrag ur årsredovisningen

Flerårsjämförelse (tkr) 2019 2018 2017
Koncernen
Nettoomsättning 994 401 928 001 828 993
Resultat efter finansiella poster 18 137 14 063 12 767
Balansomslutning 469 843 456 594 423 323
Soliditet  exkl. åkarfinasiering 32% 26% 23%
Medeltal anställda 75 74 72

 

Årsredovisningar

Nertill finns möjlighet att ladda ner GLC:s senaste årsredovisning. Om du är behov av ytterligare ekonomisk information ber vi dig ta kontakt med vår ekonomichef Johan Hillerstig på 031-727 30 33 eller johan.hillerstig@glc.se.

Dokument:

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.