Ekonomisk information

Utdrag ur årsredovisningen

Flerårsjämförelse (tkr) 2020 2019 2018
Koncernen
Nettoomsättning 855 409 994 401 928 001
Resultat efter finansiella poster 10 033 18 137 14 063
Balansomslutning 453 845 469 843 456 594
Soliditet  exkl. åkarfinasiering 35% 32% 26%
Medeltal anställda 70 75 74

 

Årsredovisningar

Nertill finns möjlighet att ladda ner GLC:s senaste årsredovisning. Om du är behov av ytterligare ekonomisk information ber vi dig ta kontakt med vår ekonomichef Johan Hillerstig på 031-727 30 33 eller johan.hillerstig@glc.se.

Dokument:

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.