Ekonomisk information

Utdrag ur årsredovisningen

Flerårsjämförelse (tkr) 2018 2017 2016
Koncernen
Nettoomsättning 928 001 828 993 789 934
Resultat efter finansiella poster 14 063 12 767 1 187
Balansomslutning 456 594 423 323 395 065
Soliditet  exkl. åkarfinasiering 26% 23% 22%
Medeltal anställda 74 72 71

 

Årsredovisningar

Nertill finns möjlighet att ladda ner GLC:s senaste årsredovisning. Om du är behov av ytterligare ekonomisk information ber vi dig ta kontakt med vår ekonomichef Johan Hillerstig på 031-727 30 33 eller johan.hillerstig@glc.se.

Dokument:

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.