Ekonomisk information

Utdrag ur årsredovisningen

Flerårsjämförelse (tkr) 2022 2021 2020
Koncernen
Nettoomsättning 1 191 829 926 768 855 409
Resultat efter finansiella poster 18 021 6 441 10 033
Balansomslutning 512 612 469 496 453 845
Soliditet  exkl. åkarfinasiering 33% 34% 35%
Medeltal anställda 76 68 70

 

Årsredovisningar

Nertill finns möjlighet att ladda ner GLC:s senaste årsredovisning. Om du är behov av ytterligare ekonomisk information ber vi dig ta kontakt med vår ekonomichef Johan Hillerstig på 031-727 30 33 eller johan.hillerstig@glc.se.

Dokument:

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.