Ekonomisk information

Utdrag ur årsredovisningen

Flerårsjämförelse (tkr) 2021 2020 2019
Koncernen
Nettoomsättning 926 768 855 409 994 401
Resultat efter finansiella poster 6 441 10 033 18 137
Balansomslutning 469 496 453 845 469 843
Soliditet  exkl. åkarfinasiering 34% 35% 32%
Medeltal anställda 68 70 75

 

Årsredovisningar

Nertill finns möjlighet att ladda ner GLC:s senaste årsredovisning. Om du är behov av ytterligare ekonomisk information ber vi dig ta kontakt med vår ekonomichef Johan Hillerstig på 031-727 30 33 eller johan.hillerstig@glc.se.

Dokument:

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.