Ekonomisk information

Utdrag ur årsredovisningen

Flerårsjämförelse (tkr) 2017 2016 2015
Koncernen
Nettoomsättning 828 993 789 934 857 581
Resultat efter finansiella poster 12 767 1 187 14 565
Balansomslutning 423 323 395 065 254 092
Soliditet  exkl. åkarfinasiering 23% 22% 19%
Medelantal anställda 71 74 71

 

Årsredovisningar

Nertill finns möjlighet att ladda ner GLC:s senaste årsredovisning. Om du är behov av ytterligare ekonomisk information ber vi dig ta kontakt med vår ekonomichef Johan Hillerstig på 031-727 30 33 eller johan.hillerstig@glc.se.

Dokument:

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.