Vision, affärsidé & värderingar

Vision

Med den goda affären i fokus skapar vi en bättre värld. GLC på väg mot framtiden!

Den goda affären:

 • Vi är helhetsleverantören som ligger steget före, och är det självklara valet för alla som söker hållbar kvalitet.
 • Den goda affären innebär långsiktig lönsamhet för alla parter, internt såväl som externt.
 • Den goda affären kännetecknas av tydlighet. Det ska vara lätt att göra rätt!
 • Ärlighet och transparens gör den goda affären attraktiv och trygg. Vi håller vad vi lovar!

En bättre värld:

 • Det är människorna som gör skillnaden. Därför visar vi i ord och handling att vi vårdar och värnar alla relationer med andra människor internt och externt.
 • För oss på GLC handlar miljöansvar om att göra bästa möjliga, inte minsta nödvändiga. Vi driver den hållbara utvecklingen framåt!
 • Vi har ett genuint intresse för socialt ansvar och stöttar verksamheter som utvecklar och inkluderar människor.

På väg mot framtiden:

 • Vi söker aktivt efter nya innovationer och ny teknik som gör den goda affären starkare i en bättre värld.
 • Vi är det goda företaget som värnar och utvecklar våra delägare, förare och medarbetare.
 • Vi är ett modernt företag som ligger i framkant och arbetar med att ständigt utveckla vår verksamhet för kommande generationer.
 • Vi utvecklas löpande med och för våra kunder.

Affärsidé

Vi är helhetsleverantören som ligger steget före, och är det naturliga valet för alla som söker hållbar kvalitet och goda affärer inom transport och logistik.

Det innebär att:

 • Vi erbjuder helhetslösningar inom transport och logistik med ett brett utbud av produkter och tjänster.
 • Vi arbetar aktivt med att skapa synergier mellan våra olika verksamhetsområden.
 • Genom att vi tar ansvar för våra kunders transport och logistik, kan de fokusera på sin kärnverksamhet.
 • Vi ligger steget före och har fokus på möjligheter. Det blir roligare så!

Våra värderingar

Våra värderingar är viktiga eftersom de kännetecknar det som är vi. De visar hur vi agerar med varandra och tillsammans med våra kunder och partners. Ett ord har olika betydelse för olika människor, vi har därför valt att beskriva vad varje värdeord innebär i handling här på GLC.

Stolthet

Vi känner stolthet över våra framgångar och är prestigelösa när vi gläds med varandra. Vi är ambassadörer för det orangea laget och inkluderar alla, allt från veteraner och delägare till alla medarbetare. För oss är det en självklarhet att bjuda in våra familjer så att de får se vår verksamhet. Därmed vårdar vi vår historia och tryggar vår framtid. Vi skapar tillfällen till möten och håller dialogen levande. Det ska vara lätt och roligt att jobba tillsammans. Vi stöttar och hjälper varandra och upplever att nya dörrar öppnas. Vi är stolta över den kvalitet vi levererar och håller alltid våra löften.

Engagemang

Vi känner passion och glädje i vårt arbete. Vi är en lärande organisation som ständigt utvecklas. Vi vårdar vårt varumärke med fokus framåt och vågar vara vinnare. Vår positiva energi, skapad ur delaktighet, sprider sig till dem i vår närhet. Vi är nyfikna på dig och ser möjligheter att växa tillsammans. Vi lyssnar och är uppriktigt intresserade. Vi tror på långsiktiga relationer där den goda affären står i fokus. Genom att respektera varandras olikheter och se de möjligheter det innebär, bygger vi vårt framgångsrika lag.

Lojalitet

För oss innebär lojalitet att vi står upp för varandra, och ser till helheten. Tillsammans står vi starkare, alla pusselbitar i vår organisation är viktiga! Alla ser sin roll i helheten och känner tillit och trygghet. Med ärlighet och transparens skapar vi sunda långsiktiga relationer. Genom att stötta och hjälpa varandra i det orangea laget skapar vi nöjdare kunder. Nöjda kunder kommer tillbaka.

Steget före

Vi har en tydlig vision och vet vart vi ska. Vår ledning tar täten och skapar stabilitet och kontinuitet över tid. Vi är en lärande organisation som rustar för framtiden, för vi vet att vinnare söker vinnare. Genom omvärldsbevakning gör vi rätt investeringar, och skapar viljan att utveckla vår kompetens. Här ger GLC Academy möjligheter för våra delägare, förare, medarbetare och kunder att utveckla sig och sin verksamhet. De ska dels stärka vår kvalitetsposition, men även bidra till att minska vår miljöpåverkan: Smartare planering både minskar utsläpp och gör transporter effektivare.

En betydande del av vårt miljöarbete är att delta i och driva projekt och tester, som avser nya miljöanpassade produkter och transportsystem. Projekten bedrivs i samarbete med kunder, myndigheter, leverantörer, biltillverkare och andra intressenter. Vi vill och vågar mer! Vi påverkar samhällsutvecklingen genom att engagera oss i frågor för en bättre värld, med den goda affären i fokus. Vi är tydliga och lever som vi lär!

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.