Drogpolicy

2003 fastställde företagets ledning en alkohol- och drogpolicy för GLC. Företagets mål med policyn är att vara en drogfri arbetsplats och genom ett förebyggande arbete motverka användningen av droger och alkohol och vid upptäckt hjälpa och stödja de som drabbats av ohälsan. Företagets mål är att på ett tidigt stadium upptäcka ohälsa som grundar sig på intag av alkohol eller droger, innan den blir ett problem för medarbetaren, företaget och omgivningen. GLC:s målsättning är att samtliga bilar inom GLC ska vara utrustade med alkolås.

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.