KVALITET & MILJÖ

Kvalitet & miljö

En betydande del av vårt miljöarbete är att delta i och driva projekt och tester, som avser nya miljöanpassade produkter och transportsystem. Projekten bedrivs i samarbete med kunder, myndigheter, leverantörer, biltillverkare och andra intressenter. Vi vill och vågar mer! Vi påverkar samhällsutvecklingen genom att engagera oss i frågor för en bättre värld, med den goda affären i fokus. Vi är tydliga och lever som vi lär!

Beslut gällande fossilfria transporter och förändrade rutiner

För att kunna behålla och öka vår marknadsandel möter vi marknadens och kundernas krav gällande hållbarhet och fossilfria transporter. Därför har GLC:s ledningsgrupp tillsammans med styrelsen tagit fram mål för respektive avdelning.

Vår ambition med detta är att möta kundens krav och förväntningar på oss som leverantör. Att säkerställa att våra delägare investerar i rätt typ av fordon och inte riskerar att få fordon ståendes som är oattraktiva på marknaden samt med ett lågt andrahandsvärde.

Målen gällande fossilfria transporter trädde i kraft 12 april 2021.

Vi är ISO-certifierade

Vi är miljö & Kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

  GLC:s strategiska samarbeten

  Lösningar för klimatsmarta evenemang

  RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

  Projektet Lösningar för klimatsmarta evenemang tar fram och testar innovationer som minskar utsläpp vid olika typer av evenemang.
  Projektet har som mål att skapa synlighet för svensk innovation på ett sätt som gynnar den svenska besöksnäringen. Vi på GLC är en del av detta viktiga projekt.

  Transporternas andel av de totala utsläppen från evenemang är ofta betydande. Projektet har en systemsyn som inkluderar lösningar inom områdena gods, persontransporter, livsmedel, övernattningar och andra energikrävande resurser.

   

  CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.

  Tillsammans med bland annat oss på GLC fångar man upp behov och idéer hos företag och myndigheter som kan leda till demonstrationsprojekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper transportbranschen och bidrar till nya lösningar för det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. Man bidrar även till att forskning kommer till nytta för både företag och samhället.

  CLOSER drivs av Lindhomen Science Park och Chalmers.

  Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

  Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

  Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.