KVALITET & MILJÖ

Kvalitet & miljö

En betydande del av vårt miljöarbete är att delta i och driva projekt och tester, som avser nya miljöanpassade produkter och transportsystem. Projekten bedrivs i samarbete med kunder, myndigheter, leverantörer, biltillverkare och andra intressenter. Vi vill och vågar mer! Vi påverkar samhällsutvecklingen genom att engagera oss i frågor för en bättre värld, med den goda affären i fokus. Vi är tydliga och lever som vi lär!

Beslut gällande fossilfria transporter och förändrade rutiner

För att kunna behålla och öka vår marknadsandel möter vi marknadens och kundernas krav gällande hållbarhet och fossilfria transporter. Därför har GLC:s ledningsgrupp tillsammans med styrelsen tagit fram mål för respektive avdelning.

Vår ambition med detta är att möta kundens krav och förväntningar på oss som leverantör. Att säkerställa att våra delägare investerar i rätt typ av fordon och inte riskerar att få fordon ståendes som är oattraktiva på marknaden samt med ett lågt andrahandsvärde.

Målen gällande fossilfria transporter trädde i kraft 12 april 2021.

Vi är ISO-certifierade

Vi är miljö & Kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Vår års- & hållbarhetsredovisning

GLC samarbetar med Closer & Smooth

CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.

Tillsammans med bland annat GLC fångar vi upp behov och idéer hos företag och myndigheter som kan leda till demonstrationsprojekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper transportbranschen och bidrar till nya lösningar för det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. Vi bidrar även till att forskning kommer till nytta för både företag och samhället.

CLOSER drivs av Lindhomen Science Park och Chalmers.

SMOOTHh will create a system of systems for urban logistics that together with the corresponding physical structure will reduce the number of trucks on trunk roads entering into the city by approximately 40%, and reduce fossil fuel vehicles for goods transport in pedestrian areas by 75%.

SMOOTHh will be a simple, seamless and scalable system of systems that will combine transport solutions, logistics and politics.

SMOOTHh will require transparent sharing of data between different transport providers and receivers. This data will be used in a dynamic decision making algorithm where case-by-case logistics decisions will be made. SMOOTHh will be able to decide whether goods would benefit from consolidation as opposed to end-to-end deliveries.
In order for economic actors to share information mechanisms (policies or change in demand) or incentives (business model) must be in place. SMOOTh aims to create a standard for how to do this.

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.