Vår historia

Vid åkerifackföreningens möte den 11 mars 1935 beslöts att bilda en ekonomisk förening vid sidan av den fackliga. En förening som skulle ha till uppgift att mottaga och fördela körningar bland medlemmarna.

Där började GLC:s historia och än i dag bygger GLC:s framgång på att de enskilda delägarna ser styrkan i helheten. En styrka som har varit hållbar över tid. Här är några exempel på milstolpar ur historien:

  • 1939, bygget av Säve flygfält på Hisingen.
  • Under 40-talet var vi leverantör vid uppbyggnaden av nya bostadsområden och gator samt infrastrukturprojekt.
  • 1960 fick vi vårt första stora kontrakt för Svenska Väg AB, huvudentreprenör för bygget av Volvo Torslanda verket.
  • Inför invigningen av Angeredsbron 1978 fick vi det annorlunda uppdraget att testa hållfastheten genom att ställa 24 av våra lastbilar på bron. Den totala vikten var drygt 500 ton. Vad som hänt om inte bron höll förtäljer inte historien. Att vi nu har vårt logistikcenter vid Angeredsbron ger händelsen en extra dimension.
  • 1979 beslutades om en namnändring från Lastbilscentralen till Göteborgs Lastbilcentral. Med detta försågs alla fordon med den nya GLC-logotypen. Men det var inte den enda och stora förändringen. Under året beslöt man att köpa in mark för att uppföra en helt ny anläggning, och vid 80-talets ingång var det mesta i stort klart. 12 april 1980 invigdes GLC:s komplex ett stenkast från Tingstadstunneln. Det nya huvudkontoret i futuristisk stil av aluminium, glas och trä inrymde hela administrationen.
  • När miljözonerna infördes i Göteborg 1996, investerade våra åkerier tillsammans cirka 100 miljoner kronor.
  • År 2000 blir vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO-standard
  • År 2010 lanseras en ny logotyp och profil. Det är den vi använder idag.
  • År 2016 flyttade vi in i vårt nya logistikcenter i Angered.

Inget av detta hade varit möjligt utan våra lagspelande delägare och deras vilja att skapa nya möjligheter. En vilja som fortsatt driver vår verksamhet framåt.

Kännetecknande för våra framgångsrika delägare är deras ”orangea blod” som genomsyrar allt de gör. De är entreprenörer med en stolthet till helheten. Med tryggheten i att vara del av det gemensamma bäddar de för nästa generation.

 

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.