Deponi/Recycling

Med den goda affären i fokus

Vi på GLC har lång erfarenhet av hantering för alla sorters restprodukter och material som kan uppstå under en entreprenad eller ett byggprojekt.

Vi arbetar med både egenägda mottagningar för t.ex. schaktmassor, lera & berg samt externa samarbetspartners som har funnits länge i branschen. Detta för att se till att våra kunder alltid får hjälp med korrekt hantering, dokumentation, pris och destination oavsett vilka fraktionstyper eller föroreningshalter deras restmaterial kan tänkas innehålla.

Vi eftersträvar alltid att försöka hitta en så miljömässigt och ekonomiskt hållbar situation som det går genom att arbeta aktivt med cirkulär masshantering och föra samman våra kunder som har liknande behov eller en gemensam möjlighet i stunden, detta ger en lägre miljöpåverkan till en lägre kostnad för samtliga parter. Det är vad vi kallar ”med den goda affären i fokus”.

KONTAKTA OSS

Mikael Edh

Mikael Edh

Affärsutveckling/Försäljning

031-727 30 28
mikael.edh@glc.se

Alexander Skånberg

Alexander Skånberg

Produktionsfrågor / Masshantering

dir. 031-727 30 56, vxl. 031-727 30 40
tpled@glc.se

Sefedin Harbas

Sefedin Harbas

Affärsområdeschef

031-727 30 26
sefedin.harbas@glc.se

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.