GLC Academy

Inom konceptet GLC Academy ger vi våra delägare, förare, medarbetare och kunder möjlighet att utveckla sig och sin verksamhet. Vårt arbete ska dels stärka vår kvalitetsposition, men även bidra till att minska vår miljöpåverkan. Smartare planering både minskar utsläpp och gör transporter effektivare. GLC Academy är en strategisk tillväxtfaktor för oss. Att ständigt söka ny kunskap och välkomna nya innovationer gör att vi blir din starka partner över tid.

En betydande del av vårt miljöarbete är att delta i och driva projekt och tester, som avser nya miljöanpassade produkter och transportsystem. Projekten bedrivs i samarbete med kunder, myndigheter, leverantörer, biltillverkare och andra intressenter. Vi vill och vågar mer! Vi påverkar samhällsutvecklingen genom att engagera oss i frågor för en bättre värld, med den goda affären i fokus. Vi är tydliga och lever som vi lär!

Kontakta oss för mer information

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.