Drivmedelstillägg

 

Thermo & Distribution

ÅR PERIOD DMT
2023 September 15,82%
2023 Augusti 14,51%
2023 Juli 14,51%
2023 Juni 15,16%
2023 Maj 16,32%
2023 April 17,35%
2023 Mars 13,48%
2023 Februari 15,02%
2023 Januari 13,86%
2022 December 17,02%
2022 November 18,39%
2022 Oktober 16,88%
2022 September 14,34%
2022 Augusti från v33 12,46%
2022 Augusti v31-32 11,0%
2022 Juli 11,0%
2022 Juni 9,64%

Vårt DMT uppdateras månadsvis med undantag för augusti månad.

SCB (Statistiska Centralbyrån) fastställer talen för Lastbilsserier omkring den 25:e i varje månad. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Index för december beror på hur helgerna infaller och tidpunkten kan därför variera.

Om DRIVMEDELSTILLÄGG

Thermo & Distribution

Februari 08, 2022

Vi behöver kompenseras för de ökade bränslepriserna

Vi har den senaste tiden sett en kraftig höjning av energipriserna i Sverige, detta gäller inte minst priset på drivmedelsprodukter som ökat med cirka 40% på ett år.

De kraftigt höjda priserna påverkar åkerinäringen i mycket stor utsträckning då drivmedelskostnaden står för upp emot 30%, ibland mer, av fordonets totala kostnader. Orsaken till att priserna på drivmedelsprodukter stigit så kraftigt är främst den lagstiftade reduktionsplikten för
diesel som först höjdes den 1 augusti 2021 från 21% till 26% CO2-reduktion. Den 1 januari 2022 höjdes reduktionsplikten ytterligare till 30,5% CO2-reduktion. Detta leder till en ökad efterfrågan av förnyelsebara komponenter att blanda i dieseln, främst HVO. Som en följd av detta ser vi såväl en prisökning som en brist på dessa förnyelsebara komponenter.

Åkerinäringen var redan innan dessa höjningar en bransch som jobbar med mycket små marginaler och stora investeringar. Inte minst investeringar i ny hållbar teknik. Det är därför orimligt att det enskilda åkeriföretaget skall stå för dessa ökade kostnader som man inte kan påverka. Orsaken till de ökade kostnaderna beror helt och hållet på lagstiftning och är därför en pålaga från staten som åkerierna måste kompenseras för. Om åkerierna och entreprenörerna inte får kompensation för dessa ökade kostnader riskerar det medföra såväl konkurser som en långsammare omställningstakt mot hållbara transportlösningar.

Som kompensation för de ökade kostnaderna kan ett drivmedelstillägg användas, detta används idag på en del av våra transportavtal men långt ifrån alla. Men för att dessa drivmedelstillägg skall vara rättvisa för alla parter är det viktigt att det är en kort avläsningsperiod, dvs. att kompensationen kommer i direkt anslutning till höjningarna eller eventuella sänkningar. Flertalet av avtalen har justeringar enligt index eller i vissa fall delar av index, dessa justeringar sker två gånger per år och halkar därför efter i alldeles för stor utsträckning. Med de kommande justeringar som aviserats kring reduktionsplikten så kommer det vi ser idag att vara ett bestående problem och vi behöver därför införa rättvisa drivmedelstillägg!

Transporterna är samhällets blodomlopp, just nu håller vi på att få proppar i blodomloppet vilket i bästa fall leder till enbart förträngningar, men i värsta fall blodproppar.
Översatt till den aktuella situationen konkurser eller att vi inte får några åkerier eller entreprenörer som vill fortsätta med sina verksamheter. Utan transporterna kommer vi bland annat inte ha någon snöröjning av våra vägar, våra återvinningsstationer kommer inte tömmas, hyllorna i affärerna kommer gapa tomma, etc.

Det är av yttersta vikt att våra kunder är mottagliga för lösningar med drivmedelstillägg på de avtal som inte har det idag. I slutänden måste detta betalas av slutkunden.

Vårt drivmedelstillägg är en sammansättning av El, Biogas, HVO, RME samt dieselmix där vi övergår till mer fossilfritt drivmedel i vår trafik i ett ständigt förbättringsarbete.

Göteborgs Lastbilscentral är med och driver omställningen mot mer klimatsmarta transporter och är positiva till ökad CO2-reduktion men det måste betalas av samhället och inte av det enskilda åkeriföretaget.

Göteborgs Lastbilcentral
Luigi Johannesson
Affärsområdeschef
Thermo & Distribution

 

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.