Drivmedelstillägg

 

Thermo & Distribution

ÅR PERIOD DMT
2024 Juni 11,68%
2024 Maj 11,91%
2024 April 12,35%
2024 Mars 13,39%
2024 Februari 13,33%
2024 Januari 15,48%
2023 December 16,85%
2023 November 17,64%
2023 Oktober 17,49%
2023 September 15,82%
2023 Augusti 14,51%
2023 Juli 14,51%
2023 Juni 15,16%
2023 Maj 16,32%
2023 April 17,35%
2023 Mars 13,48%
2023 Februari 15,02%
2023 Januari 13,86%

Vårt DMT uppdateras månadsvis med undantag för augusti månad.

SCB (Statistiska Centralbyrån) fastställer talen för Lastbilsserier omkring den 25:e i varje månad. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Index för december beror på hur helgerna infaller och tidpunkten kan därför variera.

Om DRIVMEDELSTILLÄGG

Thermo & Distribution

GLC har tagit ett stort steg framåt genom att investera i hållbara transportlösningar såsom biogas och eldrivna lastbilar.

Med effektiva rutter tack vare avancerad ruttplanering, stärker vi vår kapacitet att erbjuda miljövänliga och effektiva transportalternativ.

Dessa investeringar speglar vår vision att inte bara möta utan överträffa framtidens krav och förväntningar. Vi strävar efter att förbättra både kund- och leveransupplevelsen genom att optimera transportrutterna och öka effektiviteten.

Trots dessa framsteg kvarstår utmaningen med de ökade kostnaderna för hållbara drivmedel.

Det är orimligt att enskilda åkeriföretag ensamma ska bära dessa kostnader, som i stor utsträckning beror på politiska beslut. Vi har därför sedan ett par år ett DMT med viktning för hållbara drivmedel, för att säkerställa att åkerierna kan fortsätta sin omställning till hållbara lösningar.

Vårt drivmedelstillägg, som nu inkluderar en mix av förnybar el, biogas, HVO 100, samt dieselmix, speglar vårt engagemang i övergången till fossilfria drivmedel. Det är av yttersta vikt att våra kunder stödjer denna omställning.
I slutändan är det en kostnad som slutkunden måste bära för att möjliggöra en hållbar framtid för transportsektorn.

GLC står fast vid sitt engagemang för klimatsmarta transporter, men det är essentiellt att kostnaderna för denna omställning delas av samhället i stort, inte bara av åkerierna.

Som samhällets blodomlopp är det av största vikt att transportsektorn hålls fri från hinder. Utan effektiva transporter står vi inför allvarliga konsekvenser, från utebliven snöröjning och otömda återvinningsstationer till tomma hyllor i butikerna. Det är därför av avgörande betydelse att alla parter samarbetar för att säkerställa en smidig och hållbar framtid för transportsektorn.

Göteborgs Lastbilcentral
Luigi Johannesson
Affärsområdeschef
Thermo & Distribution

 

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.