Mycket talar för att eldrift är en viktig del av framtiden för transportnäringen. Forskning och utveckling pågår löpande över hela världen. Volvo, Scania, MAN, Mercedes och Tesla med flera utvecklar eldrivna lastbilar. Vi på GLC följer utvecklingen med spänning och välkomnar samarbeten samt satsningar som leder till hållbarare transporter. GLC-På väg mot en grön framtid.