GLC har skrivit ramavtal med SEB Pension och Försäkring om en omfattande sjukvårdsförsäkring.

Vi träffar Urban Lindell från SEB som varit med och skapat avtalet.

Hej Urban! Vad betyder detta?

Jo nu har GLC tecknat en Kollektiv vårdförsäkring för hela personalen  där även alla delägare till GLC ges  möjlighet  att teckna vårdförsäkring till samma villkor. Där kan man försäkra  sig själv och  sina anställda där även familjemedlemmar kan medförsäkras. Man får snabb vård så att man ej hamnar i någon vårdkö vilket gör att man snabbare kan vara tillbaks på jobbet. Man ansluts mot fullt arbetsför vilket innebär att man ej varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de sista tre månaderna.

Hur funkar försäkringen?

Man ringer bara till vårdservice dagtid månd-fred. där sköterskor tar emot samtalet och bokar in ett besök, Självrisk 500 kr vi första besöket  om vi inte vi bokar besök via webbdoktorn Doktor 24 med rådgivning dygnet runt. Det är en riktigt bra försäkring.

Hur gör jag som delägare om jag vill haka på?

Ja, det är bara att höra av sig till kontoret på GLC i Angered. De ser till att vi på SEB får kontakt med delägaren och kan då lätt lösa alla detaljer. Inga problem.

Hur länge har du varit i branschen Urban?

Jag har jobbat i branschen i sedan 1986 och på SEB sedan 1999.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är mötet med kunden. Att få uppleva olika branscher och företag är stimulerande.

Vad gör du på fritiden?

Jag gillar att åka alpint på vintern och uppskattar båtlivet på sommaren. Sedan har jag 6 barnbarn, så familjen tar också en hel del tid.

Tack Urban!