Våra leveransorter

Våra leveransorter

Här kan du ladda hem alla våra leveransorter med information som en pdf.
Klicka på länken nedan.

GLC – Leveransorter 2020-04-20

Thermo & distribution

Sedan 1993 utför vi förstklassiga kyl- och frystransporter av livsmedel. Dessutom erbjuder vi hantering, omlastning och sortering på norra Europas mest miljövänliga terminal med hög kapacitet och kvalitet. Andra tjänster vi erbjuder är plockning, packning och planering. Lagerplats och terminalhantering erbjuds även för icke tempererade produkter.

Om du som kund önskar långtidschartra bilar från oss kan du självklart få bilarna profilerade i er företagsprofil. Idag erbjuder vi den tjänsten till bland annat Servera och Dagab.

Att använda våra distributionslinjer för kyl- och frystransporter har många fördelar. Dels får du omlastning, sortering samt kyl- och frysterminal i ett paket. Men det ger fler fördelar för dig, din slutkund och miljön.

För dig är det ett ekonomiskt och tryggt sätt att snabbt få ut stora godsmängder. Vi har ett väl utvecklat nät av distributionstrafik som täcker hela Västsverige, det vill säga Västra Götalands samt Hallands Län. Eftersom vi har egen kyl- och frysterminal med flera klimatzoner kan vi garantera kylkedjan hela vägen.

Dina kunder får sina leveranser på fasta tider, och har dessutom färre leveranser att hålla ordning på. De slipper att möta mjölkbilen, charkbilen med mera. Självklart fixar vi handpåläggning och finsortering. Att leveransen sköts av engagerade och kundorienterade chaufförer gör inte saken sämre. Eftersom vi har en hög fyllnadsgrad i bilarna, blir det även en vinst för miljön; färre transporter ger mindre utsläpp. Dessutom är vår kyl- och frysterminalt självförsörjande. Den har energisnåla aggregat och energin från kylan används till uppvärmning. Eftersom våra transportledare har lång erfarenhet och god lokalkännedom, kan de alltid hitta en optimal lösning för dina transport- och logistikbehov.

Kort om distributionsbilar

Ditt gods levereras till vår moderna kyl- och frysterminal. Vi ser till att det hamnar i rätt klimatzon och rangerar det för rätt distributionslinje. I samband med det gör vi också en finsortering. Godset lastas på bilen, och levereras till kund tillsammans med gods från andra leverantörer med samma slutkund. Och hela tiden är kylkedjan intakt.

Kort om resursbilar

Resursbilar innebär helt enkelt av vi hjälper dig vid toppar. Det kan vara vid oväntat stora leveranser (grattis i så fall) eller vid återkommande variationer i till exempel säsong.

Lite om oss som kör, plockar, packar och planerar.

Vi är en smidig organisation utan onödiga mellanled. Alla arbetar nära dig och ditt gods. Så oavsett om du är en stor eller liten kund kan du alltid räkna med god och flexibel service.  Trafikledarna arbetar i en väl sammanhållen enhet, så att de kan stötta och hjälpa varandra. Vilket ger en hög servicegrad mot dig som kund.

Kontakta oss för mer information

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.