Anläggning & renhållning

Anläggning och renhållning är vårt äldsta affärsområde, vi har funnits sedan 1935. Inom anläggning möter vi alla former av entreprenader.

  • Våra bilar kör allt från grus och makadam till schaktmassor.
  • Med våra kranbilar lyfter vi rör, bodar och allt annat som kräver en kran.
  • Med våra asfaltsbilar kör vi asfalt för alla stora entreprenörer.

Inom området återvinningslogistik kör vi för våra kunder ofta med bilar profilerade i kundens profil. Dessa bilar går i chartertrafik under en förutbestämd avtalstid. Vi transporterar allt från metallskrot och byggavfall till pantburkar. Vi lastar och lossar på anvisade platser. Vi utför endast själva transporten av det material som ska sorteras och återvinnas. Övriga steg i processen genomförs av kund.

Deponi är ett av våra tillväxtområden. Vid vår deponi i Gunnilse har vi avsättning av schaktmassor. Vi ser ett växande behov av att snabbt kunna serva våra kunder genom att smidigt förmedla deponier. Vi letar ständigt vidare efter nya deponier.
Vi är en av Göteborgs stads största leverantörer av vinterväghållning med totalt 60 fordon. I vår flotta ingår både plogbilar och bilar med kombinationen plog med saltspridare.

Kontakta oss för mer information

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.