Drivmedel

 

Tanka smarta drivmedel vid våra egna tankstationer för tunga fordon (TRB) i västra Sverige och upptäckt fördelarna med att vara ansluten till vårt nät. Enskilda åkerier, privata företag med egna bilar samt kommunala och statliga organisationer tankar årligen ca 25 miljoner liter hos oss. GLC äger 18 av TRB:s drygt 100 tankstationer.

 

För alternativa tankstationer se https://trb.se/tankstationer eller ladda ner vår App

 

Aktuella priser per liter inkl. moms innan avdragen rabatt.

 

Datum DieselMix HVO100 Verdis Polaris (RME)
18 – 24 jan 15,18 16,28 14,90
11 – 17 jan 14,92 15,96 14,90
4 – 10 jan 14,78 15,85 14,90
28 – 3 jan 2021 14,41 15,95 14,90
21 –  27 dec 14,41 16,04 14,90
14 – 20 dec 14,36 16,04 14,90

 

Vi fokuserar på miljöbränslen och inom drivmedel erbjuder vi följande produkter och tjänster:

 

 

 

GLC är en av delägarna i TRB som ursprungligen bildades 1988 för att samordna delägarföretagens IT-system inom drivmedelshantering. Namnet TRB bildades som en förkortning av ”Transportörsbränsle”. Sedan dess har det rullat på. TRB har utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter som arbetar aktivt med frågor som ligger nära delägarföretagens verksamheter. Tillsammans med övriga 11 delägare skapas en rikstäckande kedja av tankställen.

 

En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett antal olika områden. Därför är vi väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet. Vi medverkar även i forskning i nära samarbete med högskolor och universitet. Dessutom har vi drivit en rad spännande projekt inom exempelvis trafiksäkerhet, fordonsbränslen och mobil datakommunikation.

 

Här finns en karta över alla tankställen

 

Kontokortsansökan & villkor

 

Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer

Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?

Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.