Västsvenska GLC (Göteborgs Lastbilcentral) startar nu bygget av Sveriges kraftigaste och största laddstation för elektrifierade lastbilar med invigning i december 2022. Stationen har 15 laddplatser där samtliga har kraft för snabbladdning. Stationen kostar drygt 8 miljoner att etablera.

”Vi är mycket glada över att kunna underlätta för våra delägare att välja mer hållbara transportlösningar. Laddstationen är en milstolpe för oss och en pusselbit i det paradigmskifte som sker inom transportsektorn. Vi ska reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Det nationella målet för transportsektorn är 2030. Vi har även som målbild att vara klimatneutral 2035. Det nationella målet här är 2045. Detta ligger i linje med det klimatprotokoll vi på GLC undertecknat tillsammans med TRB och övriga delägare. TRB, med VD Fredrik Landegren i spetsen, har varit viktiga i arbetet med att skapa förutsättningar för vår laddstation”, -säger, Martin Salenius VD GLC.

Lösningen är skapad för att hantera totalt 1500 ampere och 1 megawatt. För att sätta siffrorna i perspektiv kan nämnas att en standardvilla klarar sig på 16 ampere för att kunna driva alla hushållsmaskiner, tvättmaskiner, uppvärmning och så vidare. GLCs laddstation kan försörja 100 villor. Det är det Borlängebaserade företaget Kalema E-Mobility som fått uppdraget att projektera satsningen.

”GLC är otroligt proffsiga att jobba med. Laddningslösningen är mycket avancerad, GLC har tänkt till. Hårdvaran från finska Kempower är toppklass och i framkant. Vi är mycket stolta och glada över att vara med i GLCs framtida utveckling.” berättar Martin Götesson VD Kalema E-Mobility AB.

Satsningen är ett nordiskt samarbete som bär frukt.

”Det nya laddnavet på Göteborg Lastbilcentral är återigen ett exempel på elektrifieringen av lastbils- och logistikverksamheten och en demonstration av vad som kan uppnås genom nordiskt samarbete. Kempowers styrka är dynamisk effekthantering och en avancerad molnbaserad SaaS-lösning, speciellt designad för att optimera Total Cost of Ownership. Med vår intelligenta effektfördelning balanseras effekten dynamiskt för att möta laddningsbehov både över natten och dagtid”, säger Kempowers VD Tomi Ristimäki.

Laddstationen kommer att vara strategiskt placerad på GLC.

”Placeringen av stationen är noga genomtänkt och möter våra delägares och chaufförers behov av tillgänglighet och planering. Betalning sker via vår app eller vanligt tankkort. Stationen är till för GLCs delägare och chaufförer samt även till viss del våra samarbetspartners.” kommenterar Bengt Johansson senior advisor och projektledare på GLC.

Om GLC:

GLC är ett av Västsveriges starkaste transportföretag och har ungefär 350 fordon och 400 personer i verksamheten. GLC arbetar främst inom de mer kvalificerade delarna av transportsektorn; thermo & distribution, anläggning & renhållning, tung- & specialtransporter samt flytt- och magasineringstjänster. Genom GLC får man också tillgång till andra tjänster som till exempel ett stort, modernt och väl placerat kyl- och fryslager. Självklart är alla fordon godkända för transporter inom miljözoner, i Sverige och utomlands. Omsättning 1 miljard SEK.

About Kempower:

Kempower designs and manufactures DC fast charging solutions for electric vehicles and machines. We’re a team of electric vehicle enthusiasts with a deep understanding of the charging market and a hands-on mentality. Our product development and production are rooted in Finland, with a majority of our materials and components sourced locally.  We focus on all areas of transportation, from personal cars and commercial vehicles to mining equipment, boats and motorsports.  With Kemppi Group’s 70 years’ experience in perfecting DC power supplies, we set the bar high in engineering and user-experience design. Kempower is listed in the Nasdaq First North Growth Market Finland. www.kempower.com

Om Kalema E-Mobility AB:

Vi på E-Mobility ser framåt och vill vara en del av en grönare utveckling. Detta medför att vi hela tiden arbetar efter effektiva och väl planerade processer. Vi är ett företag med hjärtat i Dalarna. Huvudkontoret ligger i Borlänge och med hjälp av våra partners arbetar vi även i närliggande län. Vi strävar efter att vara tillräckligt stora och lagom små, för att vi kan ta hand om både större samt mindre projekt, men alltid med samma fokus. Vi uppfattas som lösningsorienterade och tillsammans med kunden skapas och utförs de projekt vi antar oss. Internt arbetar vi med temat ”montörsmannaskap”. För oss innebär det att vi alltid skall överträffa kundens förväntningar och vi lovar att bilden av ordet hantverkare kommer få en ny innebörd.