Den moderate Riksdagsledamoten Sofia Westergren (tv. i bild) är löpande ute och träffar intressanta representanter från näringslivet. Denna gången hade turen kommit till GLC (Göteborgs Lastbilcentral). GLCs VD Martin Salenius tog emot i företagets moderna lokaler i Angered tillsammans med representanter från TRB, VD Fredrik Landegren och Miljö- och trafiksäkerhetsstrateg Christin Zackrisson. Sofia Westergren, som var initiativtagare till detta möte, ville veta mer om hur GLC ser på sitt hållbarhetsarbete, vilka utmaningar man står inför och vad man skulle vilja att Sofia tog med sig till övriga politiker i maktens korridorer i Stockholm.

Sofia Westergren har en stark bakgrund inom åkeribranschen via familjeföretaget där hon tog över som VD 2005. Som mest hade man 10 lastbilar. Företaget såldes senare till ett norskt bolag som hette Gran Taralrud AB där Sofia var VD i 3,5 år. Sofia började sin karriär inom politiken 2010 och har bland annat hunnit med att vara kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund under åren 2013-2107. Idag sitter hon som Riksdagsledamot inom Finansutskottet och logistikbranschen ligger henne fortfarande varmt om hjärtat.

Förmiddagens samtal kom att kretsa kring hur man inom branschen arbetar med nya miljösmartare drivmedel med fokus på vad som är nästa steg på väg mot den fossilfria framtiden? Även trafiksituationen i Göteborgsområdet diskuterades då bland annat byggperioden för Västlänken beräknas dra ut på tiden vilket innebär att man behöver hitta andra möjligheter att hantera allt från stora trafikstockningar till buller. Resultaten riskerar annars att bli det motsatta till vad politikerna hoppas på nämligen ökade utsläpp med en starkt negativ miljöpåverkan. Mötet innehöll många bra diskussioner och resulterade i ett flertal förslag på konkreta åtgärder.