Med en miljard i omsättning är Göteborgs Lastbilcentral (GLC) ett av Västsveriges mest tongivande transportföretag. Från och med imorgon den 1 oktober kör man 100 % fossilfritt från egen terminal i Gårdsten.

(Angered 30 sep 2021)

Genom satsningen på en egen tankstation för fossilfri biogas och investeringen i moderna gas- och elfordon visar GLC i handling att man tar omställningen mot hållbara transporter på allvar.

  • Vi på GLC har bestämt oss för att bidra till en bättre värld och vill utmana både kunder och leverantörer att välja hållbara alternativ. Hållbarhetsfrågan har varit en viktig punkt i GLC:s affärsplan och vi är därför oerhört stolta över att idag kunna erbjuda våra kunder en helt fossilfri produkt kommenterar Luigi Johannesson affärsområdeschef för Thermo & Distribution på GLC.

GLC har en stark fokusering på minskad miljöpåverkan och märker en stor efterfrågan på fossilfria transporter från sina kunder.

  • Vi på Skånemejerier arbetar ständigt för att hitta nya sätt att planera och effektivisera våra transporter över hela landet för klimatets bästa. Vårt mål är att uppnå 100 procent fossilfria transporter och vi ligger redan idag på 95 procent. Vi ser därför mycket positivt på att GLC nu i sin leverans kan erbjuda oss 100 procent fossilfria transporter, säger Peter Liljedahl, Transport Manager på Skånemejerier.

God tillgänglighet, genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem, är en förutsättning för att människor och näringsliv ska kunna leva och verka i hela landet. Här vill GLC ligga steget före.

  • För GLC är det viktigt att ligga i framkant och vara en ledande aktör när det gäller hållbara transporter. GLC har tillsammans med viktiga transportörsnätverket TRB Sverige AB och övriga delägare undertecknat TRB Klimatprotokoll där vårt gemensamma mål är att vara klimatneutrala 2035, 10 år före det nationella målet. Vi har idag tagit ett stort och viktigt steg i vår resa att nå detta mål, säger Martin Salenius, VD GLC.

För mer information vänligen kontakta

Kontakt: Luigi Johannesson, 0722-011888, luigi.johannesson@glc.s

Kort om GLC:
GLC är ett av Västsveriges starkaste transportföretag och har ungefär 350 fordon och 400 personer i verksamheten. GLC arbetar främst inom de mer kvalificerade delarna av transportsektorn; thermo & distribution, anläggning & renhållning, tung- & specialtransporter samt flytt- och magasineringstjänster. Genom GLC får man också tillgång till andra tjänster som till exempel ett stort, modernt och väl placerat kyl- och fryslager.
Omsättning 1 miljard SEK.

Kort om TRB:
TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av tolv större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.