För oss på GLC handlar hållbarhet om ekonomi, miljö och människor. Att arbeta med hållbarhet innebär att ha lönsamma transporter som skapar rätt villkor för nya investeringar i framtiden. Det leder till att våra utsläpp av fossila bränslen minimeras så att människor både i och utanför vår organisation har bra förutsättningar vad gäller både hälsa och välstånd. Vi jobbar för att bedriva en sund och effektiv transportförsäljning och vill vara det naturliga valet för alla som söker hållbar miljö, kvalitet och goda affärer inom transport och logistik.