Vi har fått förnyat förtroende från NCC och har skrivit nytt ramavtal inom asfalt, anläggning och ballast.  NCC har en stark ställning på marknaden
och har många projekt på gång både i Sverige och utomlands.