Mässan Entreprenad Live kommer åter till Göteborg  den 6-8 september 2018  på Säve Depå vid Säve Flygplats som ligger bara en kilometer från det tidigare mässområdet på Stora Holm. Vi på GLC ställer ut med en stor monter. Mer info om vår satsning följer. Du kan redan nu anmäla dig och ladda ner din  fribiljett.

Anmälan/Ladda ner din fribiljett här.

Säve Flygplats ägs i dag av Serneke. Det är ett stort område där den kvarvarande flygverksamheten i from av ambulans, polis, sjöräddning samt privatflyget bara upptar en mindre del av markytan.

– Vi vill kunna utveckla de delar av området som inte inkräktar på flygverksamheten till andra stadigvarande verksamheter där mycket av vårt fokus ligger på just motorverksamhet men också för tillfälliga evenemang och mässor, säger Krister Johansson VD för Serneke Fastighet AB.

– Vi tycker därför det är mycket glädjande att Entreprenad Live, som verkar för många av våra underentreprenörer, valt att arrangera nästa års mässa på Säve Depå.

Västsverige har haft högkonjunktur inom entreprenadsektorn i flera år. Stora offentliga investeringar som Västlänken, Västsvenska paketet, privata investeringar och Göteborgs 400-års jubileum kommer att fortsätta skjuta på konjunkturen i många år framöver.