Genom SMS-tankning på TRB:s stationsnät kan vi erbjuda en smidig tankning för dig som kund, samtidigt som skyddet mot kortskimming ökar. För att kunna SMS-tanka behöver du vara eller bli kund hos ett av TRB-företagen med ett tankkort utfärdat till dig. SMS-tankning kan normalt aktiveras på alla nya och befintliga TRB-tankkort, vilket görs genom att du kontaktar oss på GLC Drivmedel.

Vid aktivering av SMS-tankning kopplas ditt/förarens unika mobilnr till aktuellt TRB-tankkort, vilket innebär att ett mobilnr kan kopplas till ett fysiskt tankkort.

SMS-tankning är under uppbyggnad men fungerar f.n. på den absoluta merparten av TRB:s egna tankstationer – för mer info kontaktar ni GLC.

Tel:031-7273050

SMS-tankning är busenkelt!

Läs gärna mer via www.trb.se/smstanka