I våras gick Industrin samman i en satsning på vätgasdrivna lastbilar. Ledande fordonstillverkare och industriföretag, däribland BMW, Daimler, Honda, Hyundai och Toyota, gjorde då en sk. ”avsiktsförklaring” för satsning på vätgaslastbilar ” för att kunna uppnå EUs klimatmål.

För att lyckas krävs drastiska åtgärder där hela lastbilssektorn behöver blir fossilfri. Här väntas vätgasdrivna lastbilar få en nyckelroll eftersom de kan ersätta fossildrivna modeller utan att ge avkall på vare sig räckvidd eller snabb tankningstid.

I en avsiktsförklaring som signerades av 43 ledande industriföretag den 5 mars angavs vilka steg som ska tas för att fler el-lastbilar med bränsleceller kan sättas i trafik. I avsiktsförklaringen anges bland annat:

  • Utrullning av vätgasdrivna lastbilar inom en snar framtid, med för-kommersiella serier redo till 2025 (5 000- 10 000 fordon) och fullt kommersialiserad serietillverkning till 2030 (95 000 fordon). För att förse dessa fordon med vätgas beräknas runt 100 tankstationer behövas till 2025 samt 1 000 stycken till 2030.
  • Leverans av grön vätgas till konkurrenskraftiga priser.

GLC- följer utvecklingen med spänning. GLC – På väg mot framtiden!

Källa: Vätgas Sverige