Vi på GLC strävar alltid efter att hålla en hög kvalitet på våra transporter och att tänka hållbart inför framtiden. Därför är vi anslutna till ”Fair Transport” som är en märkning som tagits fram av Sveriges Åkeriföretag. Det syftar till att skapa ”sunda och ansvarsfulla” åkerier. Märkningen har tagits fram för att underlätta och stärka en hållbar utveckling av transportnäringen.

Bakgrunden till att märkningen togs fram är att det funnits en osund konkurrenssituation inom åkeribranschen där de allt mer pressade priserna har gjort att många åkerier struntar i regler och säkerhetsföreskrifter för att kunna erbjuda sina tjänster så billigt som möjligt.

De åkerier som väljer att gå med i ”Fair Transport” åtar sig att följa de regler som denna märkning innebär. Det finns bland annat regler om säkerhet, miljö, ansvar och företagande.

För oss på GLC är det en självklarhet att ha Fair Transport märkningen då vi är ett seriöst åkeriföretag som tar ansvar för vår ständiga förbättring.

GLC – På väg mot framtiden!