GLC har nu tecknat avtal med Danska Barslund som nu etablerar sig i Göteborg. GLC kommer att stå för transporter och logistik samt deponitjänster i samband med ombyggnation av Kungälvsmotet. GLC tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.

Barslund är ett ledande entreprenörs- och ingenjörsföretag inom anläggnings- och energiförsörjningsarbeten. Ett företag som gärna tar täten och med en väloljad och modern maskinpark banar vägen och förbättrar samhällets infrastruktur, inom bl.a. anläggnings-, järnvägs-, spontnings- och hamnarbeten, samt inom mätteknik.

Läs mer om www.barslund.se